Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ἄσκηση στή διάκριση τῶν γεγονότων

Μιά προσπάθεια ἄσκησης στόν ἐκκλησιαστικό λόγο,
μέσα ἀπό τήν προοπτική τῆς μετοχῆς στά γεγονότα
καί τή σκέψη τοῦ καιροῦ μας.

Ἐπίγνωση

Συλλογή τευχῶν τοῦ περιοδικοῦ

Βιβλία

Ψηφιοποιημένες ἐκδόσεις

Ἄρθρα

Ἀποθετήριο ἄρθρων ἀρχείου